OSTİM Üretimin Kalbi

OSTİM, üretimin kalbi...
OSTİM, 17 ana sektörde, 139 işkolu 5.200 işletme ve 60.000 çalışanıyla Türkiye’de nitelikli üretimin adresi olarak ülkemize katma değer sağlıyor. Makina imalattan, savunma ve havacılığa; medikal cihazlardan, raylı sistemlere; kauçuktan yenilenebilir enerji ve çevreye varan bir yelpazede firmalarımız ülkemizin refahı için çalışıyor, üretiyor ve istihdam yaratıyor.
Artık, üretim yeteneklerimizi yenilikçi ve küresel pazarlarda rekabet gücü sahibi ürünler için kullanmaya başlıyoruz. İşletmelerimizin Ar-Ge’ye ve teknolojik yeniliğe yatırım yapmaları için en verimli ekosistemi oluşturuyoruz.

OSTİM Teknopark: Tematik Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Ülkemizin karşı karşıya kaldığı en önemli darboğazlardan birinin enerji alanında olduğunu biliyoruz. Enerji kaynaklarımız kısıtlı; bu alandaki teknolojimizi kendimiz üretemiyoruz, ithal ediyoruz.
Küresel rekabette, çevreye duyarlı çözümler ve ürünler gün gittikçe daha çok önem kazanıyor. Çevresel etkiler satın alıcıların en çok önem verdiği kriterler arasında yer almaya başlıyor.
Yerküremizin, bizden sonraki kuşaklar için de yaşanabilir olmasını istiyoruz.
OSTİM’de yenilenebilir enerji ve çevre alanındaki firmalarımızı daha çok üretmeye, daha nitelikli, daha yenilikçi ürünler geliştirmeye teşvik ediyoruz. Bunun için OSTİM’de bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi kuruyoruz.

OSTİM Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi...
Hedefimiz yenilenebilir enerji ve çevre alanında çalışan işletmelerimize Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetleri için en uygun ekosistemi oluşturabilmek. Bunun için ülkemizde ilk defa, 6 üniversitenin bu alanlardaki araştırma yeteneğini bir araya getiren bir teknoloji geliştirme bölgesi kuruyoruz...
Ülkemizde ilk defa, yenilenebilir enerji ve çevre alanındaki firmalarımıza özel bir teknoloji geliştirme bölgesi kuruyoruz...

OSTİM’in kalbinde, Ar-Ge çalışmalarının prototiplere ve ticari ürünlere dönüştürülmesine olanak sağlayacak üretim yeteneğine erişim sunuyoruz...

Ülkemizin Ar-Ge yapan firmalara sunduğu desteklere erişim sağlıyoruz...
Ülkemizin enerji ve çevre alanındaki tüm işletmelerini, girişimcilerini, araştırmacılarını yeni teknolojiler ve Ar-Ge alanlarında referans merkezi olacak OSTİM Teknopark’a davet ediyoruz...