Ankara Kalkınma Ajansı - TTKM Projesi Kapanış

Ekleme Tarihi 26.10.2020

Ankara Kalkınma Ajansı İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı (MDP) kapsamında 24/09/2018 tarihinde Ankara Kalkınma Ajansı ile sözleşme imzalanarak uygulama süreci başlayan proje ile Teknoloji Üretim Atölyesi’nin ilk aşama kurulum çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Projemiz ile ülke endüstrisi için katma değeri yüksek, milli ve yerli üretim odaklı ürünlerin üretilebileceği, makine ve teçhizat israfının önüne geçilebileceği, genç girişimcilerin destekleneceği, prototip imalat sürelerinin kısalacağı, gelişen teknolojilere yönelik eğitim ve etkinliklerin yapılacağı ve çeşitli teknik alanlarda mentorluk ve eğitimlerin alınabileceği bir atölyenin altyapısı kurulmuştur.

Proje kapanış etkinliğimiz Covid-19 pandemisi sebebiyle çevrimiçi platformlarda yayınlanmıştır.