BİGG Atılım

Eğitim, Mentorluk ve Danışmanlık İle İş Fikrini Geliştir

Atılım Üniversitesi, Başkent Üniversitesi ve Ostim Teknopark, TUBİTAK'ın Bireysel Genç Girişimci (BİGG) uygulayıcı kuruluşlar arasında yer almaktadır. BiGG çağrısı kapsamında BİGG-ATILIM girişimci adaylarının iş fikri başvurularını toplayıp değerlendirerek ve uygun bulunan iş fikirleri ön kuluçkaya alınıyor, iş fikri doğrulama süreçlerinden geçiyor ve nitelikli iş planı hazırlama hususunda girişimcilere destek olunuyor. Tüm bu süreçleri başarı ile tamamlayan girişimciler, TÜBİTAK'tan 150.000 TL hibe almaya hak kazanıyor.

 

Programa Kimler Başvurabilir?

Programa ön başvuru tarihi* itibariyle örgün öğrenim veren üniversitelerin;

  • Herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci,
  • Yüksek lisans veya doktora öğrencisi,
  • Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini en çok 10 yıl önce almış kişi,

aşağıda belirtilen şartları taşıması halinde başvurabilecektir;

  • Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olmak,
  • Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak.

* Ön başvuru tarihi; iş fikrinin uygulayıcı kuruluş tarafından https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden TÜBİTAK’a sunulduğu tarihi ifade etmektedir.

Başvuru için:

http://www.bigg-atilim.com/#blog