Entegre Yönetim Sistemi Politikası

OSTİM TEKNOPARK Yönetimi olarak,

  • Tüm faaliyetlerimizi kapsayacak şekilde personellerimizi bilinçlendirerek, etkin bir Entegre Yönetim Sistemi uygulayacağız. Entegre Yönetim Sistemi ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemini, ISO 27001:2013 bilgi güvenliği yönetim sistemini standartlarına tümüyle uygun olarak ve bu standartların tüm gerekliliklerini yerine getirerek faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.
  • Uygulanabilir yükümlülükleri yerine getirmeyi ve kurmuş olduğumuz sistemin performansını arttırmak amacıyla sürekli iyileştirmek için gerekli özveriyi göstereceğimizi taahhüt etmekte, bu çalışmalar çerçevesinde firmaların beğeni ve taleplerini karşılayan hizmetler sunarak firmalarımızın memnuniyetini sürekli kılmayı amaçlamaktayız.
  • Firmalarımızın, sözleşme dâhilinde hizmet verdiğimiz kurum ve kuruluşların beklentilerini yüksek düzeyde karşılamak, bilgi işlem yeteneklerini artırmak, teknolojik gelişmelerden haberdar ederek faaliyet, süreç, performans hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olunması BGYS kapsam ve sınırları içinde sürdürülecektir.
  • Firmamızın iç ve dış hususlarının farkında olarak hareket etmekteyiz.
  • Firmamız Amaçları ve Kalite ve Bilgi Güvenliği hedefleri doğrultusunda iş süreçlerimizi sürdürmekteyiz.
  • Bu gereklilikleri yerine getirmek için gerek donanım, yazılım bazında düzenlemeler yapılacak ve tüm personelimizin bilinçlendirme, uygulama, geliştirme ve eğitimleri gerçekleştirilecektir.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri kapsamında virüs ve zararlı yazılımların kaynağı olmayacağımız gibi bilgi güvenliğini tehdit eden bu tür faaliyetleri engellemek için gerekli tedbirleri almak politikamızdır.