GCIP

“Dünyanın temiz geleceğine ben de ortağım” sloganıyla kapsayıcı ve sürdürülebilir endüstriyel kalkınmayı hedefleyen Birleşmiş Milletler Sınai ve Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) ve Küresel Çevre Fonu (GEF) desteği ile birlikte yürütülen Uluslararası Temiz Teknolojiler Girişimcilik Hızlandırma Destek Programı, Global Cleantech Innovation Programme (GCIP), Enerji ve Çevre ana temalarındaki çeşitli kategorilerde girişimci iş fikirlerinin desteklenmesine yönelik global bir program yürütmektedir. 2014 yılından itibaren Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 8 ülkede (Ermenistan, Fas, Güney Afrika, Hindistan, Malezya, Pakistan, Tayland ve Türkiye) yürütülmeye başlayan ve önümüzdeki yıllarda giderek artan sayıda ülkenin katılımının hedeflendiği temiz teknoloji girişimcilerini desteklemeyi hedefleyen bir platformdur.

Geleceği şekillendirecek ve dünyayı değiştirecek temiz teknoloji alanındaki girişimleri hızlandıran ve kaynak sağlayarak desteklemeyi amaçlayan bir program olan GCIP'in destekçileri ve paydaşları arasında OSTİM OSB ve Ostim Teknopark da bulunmaktadır.

http://turkey.cleantechopen.org/