İş Yönetimi Eğitimi

Ekleme Tarihi 23.9.2019

Girişimcilerin, kobilerin işletme bünyesindeki işlerini doğru bir süreç ile yönetmeleri gerekir. Her yeni iş, yeni ürün, yeni süreç, yeni proje doğru planlama, yönetim ve kontrol adımlarına ihtiyaç duyar.

İş Yönetimi eğitimi ile girişimcilerin, kobilerin kârlı ve güvenilir operasyonel adımlar geliştirebilmeyi öğrenmesi amaçlanır.

Çeşitli destek programlarına proje yazarken veya bir hızlandırma programına, teknoloji geliştirme bölgesine yapılacak olan / yapılan işin anlatılması sırasında, iş yönetimi aşamaları girişimcilerin karşısına çıkar. Yalnızca bir başvuruda bulunurken değil, yürütülen bütün süreçlerin doğru bir şekilde planlanması ve yürütülmesi için de iş yönetimi süreçlerine ihtiyaç duyulur.

Bu kapsamda İş Yönetimi Eğitiminde;

  • İşin tanımlanması,
  • Planlama,
  • Takvim Oluşturma,
  • Süreç Takibi,
  • Dokümantasyon ve
  • Analiz

Konu başlıkları altında İş Yönetimi süreçlerini inceleyeceğiz.

Kayıt için: https://bit.ly/2kw5tD0