Kurumsal Hizmetler

Geleceğin teknolojilerinde başarılı Ar-Ge ve inovasyon için sınırsız imkan!

Ostim Teknopark Kurumsal Hizmetleri

Teknoloji Üretim Atölyesi

Ostim Teknopark'ta, tüm beceri düzeyinden girişimci ve sanayicilerin fikirlerini geliştirmek ve bunları teoriden pratiğe geçerek gerçeklik haline getirmek için ihtiyaç duyacakları araç, gereç, eğitim ve diğer kaynaklara erişim imkanı sağlayan 1000m2 büyüklüğünde bir prototip üretim atölyesi bulunmaktadır.

Teknoloji Üretim Atölyesi ile;

 • Ülke endüstrisi için katma değeri yüksek milli ve yerli üretim odaklı ürünlerin üretilmesi,
 • Makine ve teçhizat israfının önüne geçilmesi,
 • Genç girişimcilerin desteklenmesi,
 • Prototip imalat sürelerinin kısalması,
 • Gelişen teknolojilere yönelik eğitim ve etkinliklerin yapılması,
 • Çeşitli teknik alanlarda mentorluk ve eğitimlerin alınması,

Hizmetleri sunulmaktadır.

Ar-Ge Ofisleri

Ostim Teknopark'ta yüksek ve orta yüksek teknolojik ürünlerin geliştirilmesine imkan sağlayan Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin yapılabileceği değişik ölçeklerde modern ve çevreye duyarlı çalışma ofisleri bulunmaktadır.

Ar-Ge Atölyeleri

Bölgede Ar-Ge çalışması tamamlanan yüksek ve orta yüksek teknolojik ürünlerin seri üretimine yönelik standartlara uygun üretim atölyeleri bulunmaktadır.

Kuluçka Merkezi

Ostim Teknopark Kuluçka Merkezi'nde inovatif fikir ve yeni girişimlerin çeşitli destek ve teşvik avantajlarıyla beslenerek yenilikçilik iklimi güçlendirilmektedir.

 • Ortak iletişim, sekreter ve sosyal alan hizmetleri
 • Yerleşim alanları ihtiyacının uyarlanabildiği ve esnek olduğu alanlar
 • Yönetim, teknik ve mali konularda danışmanlık hizmetleri
 • Fikri Mülkiyet Hakları Danışmanlığı

Üniversiteler İle İşbirliği

Ankara'nın en merkezi Teknopark'ı olan Ar-Ge, yazılım, tasarım ve İnovasyon aktivitelerinin de odak noktası olmayı hedefleyen Ostim Teknopark 7 üniversite ortağı; Ankara Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, OSTİM Teknik Üniversitesi ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin sağlayacağı akademik birikim ile Ar-Ge firmaları arasındaki sinerjiyi desteklemeyi, geliştirmeyi ve doğru kanallara yönlendirmeyi hedeflemektedir.

Aynı zamanda 7033 Sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile kurulması TBMM tarafından kabul edilen OSTİM Teknik Üniversitesi, bölgeye çok büyük bir değer daha kazandıracaktır. OSTİM Teknik Üniversitesi’nin bölgeye getirdiği dinamizm, Ostim Teknopark ve ortak üniversiteler arasındaki teknoloji geliştirme ağını daha da güçlendirmektedir.

Çankaya Üniversitesi Çankaya TTO ofisi, Başkent Üniversitesi BUBİTTO, Atılım Üniversitesi ARGEDA TTO ofisleri ile Ostim Teknopark Yönetici Şirketi arasında protokol imzalanmıştır. Protokol çerçevesinde;

 1. Taraflar ihtiyaçlara yönelik olarak ortak farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmeti sunabilecektir.
 2. Uzmanlık alanlarına göre Taraflar arasında karşılaştırma (benchmarking) yapılabilecek ve örnek uygulamalar yerinde incelenebilecektir.
 3. Müşterek faaliyetler kapsamında gerçekleştirilecek programlarda Taraflar bünyelerinde bulundurdukları konferans, toplantı vb. alanlarını mutabakata vararak tahsis edebileceklerdir.
 4. Taraflarca ihtiyaç duyulması halinde iş dünyası veri tabanı, akademisyen, uzman veri tabanlarında karşılıklı kontrollü erişim imkânları sunabileceklerdir.
 5. Taraflarca ihtiyaç duyulması halinde Bölgelerinden gelen taleplere uygun olarak diğer Taraf ile iletişimde bulunabileceklerdir.
 6. Taraflar ortak proje başvurusunda bulunabileceklerdir.
 7. Taraflarca ihtiyaç olması halinde diğer Tarafın onaylaması durumunda uzman havuzundan faydalanabilecektir.
 8. Protokol süresince Taraflara ait sosyal medya araçlarından işbirliği bünyesinde yapılacak ortak faaliyetlerin duyurusunun yapılması sağlanacaktır.
 9. Taraflar üniversite sanayi işbirliğine dayalı, proje faaliyetleri, eşleştirme, fikri sınai mülkiyet hakları, teknogirişimcilik ve şirket kurma (startup/spinoff) konularda karşılıklı görüş alışverişinde bulunabilecektir.
 10. Taraflar üniversite sanayi işbirliği ve protokoller kapsamında proje pazarı, eşleştirme etkinliği, sergi, fuar vb. çeşitli etkinlik faaliyetlerini ortak olarak düzenleyebileceklerdir.
 11. Teknogirişimciliğin geliştirilmesine yönelik karşılıklı olarak kaynaklardan (mentor, eğitmen, akademik eşleştirme vb.), iş bağlantılarından ve teknopark hizmetlerinden yararlandırma hizmetini verebileceklerdir.

Stratejik Konum: Ankara

Başkent Ankara, Türkiye’nin en büyük ikinci şehridir ve nüfusun yaklaşık dörtte üçü hizmet sektörü olarak tanımlanabilecek kamu, ulaşım, haberleşme ve ticaret benzeri işlerde, dörtte biri sanayide, %2’si ise tarım alanında çalışmaktadır. Günümüzde Ankara’da en çok savunma, metal, motor, medikal ve enerji sektörlerine yatırım yapılmaktadır.

Teknoparkın ek alan ilan edilen Turkuaz Binası, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer almaktadır. Bölge, Ankara’nın ana ulaşım arterlerine çok yakındır. OSTİM’in içinden, Kızılay-Batıkent arasını 22 dakikada kat eden ve 12 istasyondan oluşan, Kızılay, Sıhhıye, Ulus, Atatürk Kültür Merkezi, Akköprü, İvedik, Yenimahalle, Demetevler, Hastane, Macunköy, OSTİM ve Batıkent durakları üzerinden servis veren ve OSTİM ile Kızılay arasındaki ulaşımı çok kısa sürede ve kolayca sağlayan bir metro hattı da geçmektedir. Aynı zamanda on bir istasyondan oluşan Batıkent- Sincan hattını kullanarak OSTİM bölgesinden Sincan’a ulaşmak da oldukça çok kolay bir şekilde gerçekleşmektedir. Ek alan ilan ilan edilen Turkuaz Bina, OSTİM metro istasyonunun hemen yanında yer alır ve üzerindeki binaya metro istasyonundan direkt çıkış bulunmaktadır. Ostim Teknopark Teknoloji Üretim Atölyesi’ne de metrodan her 20 dakika da bir ring bulunmaktadır.

Kümelenme

Sektörel Rekabet Analiziyle başlatılan çalışmalar ve özellikle bölgesel kalkınma modeli olarak dünyada gösterdiği başarı değerlendirilerek rekabet gücü yüksek sektörlerde kümelenme projeleri hayata geçirilmiştir. Türkiye'nin kümelenme faaliyeti alanında en çok girişimi olan bölgesi olarak dikkat çeken OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde; İş ve İnşaat Makineleri, Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri, Savunma ve Havacılık, Kauçuk Teknolojileri, Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri, Medikal Sanayi ve Haberleşme Teknolojileri sektörlerinde 7 farklı küme bulunmaktadır.

Ostim Teknopark bünyesinde bulunan firmalara sunduğu sinerji ortamıyla; firmaların beraber çalışabilmelerine olanak tanıyarak, firmaların aynı ortamda kümelenmelerine, fırsat ve imkânları paylaşabilmelerine, gerektiğinde birlikte rekabet edebilmelerine ve aynı zamanda ilgili oldukları alandaki teknolojinin gelişimini takip edebilmelerine olanak sağlar.

Sosyal İmkanlar

Sanayi kentinin bütün unsurlarını içinde barındıran OSTİM OSB, sadece 6.200’den fazla firma ve 60.000’den fazla çalışanı barındırmakla kalmayıp, aynı zamanda yerleşim birimleri, metro istasyonu, alışveriş merkezleri, hastane, sağlık ocağı, konaklama, bankalar, postane, Ostim Teknik Üniversitesi ve Kamu Kurum ve Kuruluşları Temsilciliklerine (SGK, TSE, ATO, KOSGEB, ASO) yürüme mesafesinde olması nedeniyle firmalara avantajlar sunmaktadır.

 • Eğitim ve Toplantı Salonları

Teknopark firmaları; ortak kullanım alanlarındaki eğitim ve toplantı salonlarından rezervasyon yaptırarak yararlanma imkânına sahiptirler.

 • Yemek Olanakları

Ostim Teknopark çevresinde bulunan iş merkezleri ve restoranlar sayesinde oldukça çeşitli yemek olanaklarından faydalanılabileceği gibi, Ostim ve Batıkent’te bulunan alışveriş merkezlerine de kolaylıkla ulaşım sağlanmaktadır.