Kurumsal Hizmetler

Geleceğin teknolojilerinde başarılı Ar-Ge ve inovasyon için sınırsız imkan...

 Ostim Teknopark Hizmetleri

Teknoloji Üretim  Atölyesi

Tüm beceri düzeyinden girişimci ve sanayicilerin fikirlerini geliştirmek ve bunları teoriden pratiğe geçerek gerçeklik haline getirmek için ihtiyaç duyacakları araç, gereç, eğitim ve diğer kaynaklara erişim imkanı sağlayan atölye ve prototip üretim stüdyosu. 

Ar-Ge Ofisleri

Yüksek ve orta yüksek teknolojik ürünlerin geliştirilmesine imkan sağlayan Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin yapılabileceği değişik ölçeklerde modern ve çevreye duyarlı çalışma ofisleri.

Ar- Ge Atölyeleri

Bölgede Ar-Ge çalışması tamamlanan yüksek ve orta yüksek teknolojik ürünlerin seri üretimine yönelik standartlara uygun üretim atölyeleri.

Kuluçka Merkezi

İnovatif fikir ve yeni girişimlerin çeşitli destek ve teşvik avantajlarıyla beslenerek yenilikçilik ikliminin güçlendirildiği merkez.

  • Ortak iletişim, sekreter ve sosyal alan hizmetleri
  • Yerleşim alanları ihtiyacının uyarlanabildiği ve esnek olduğu alanlar
  • Yönetim, teknik ve mali konularda danışmanlık hizmetleri
  • Fikri Mülkiyet Hakları Danışmanlığı

 

TSE Enerji Teknolojileri ve Kalibrasyon Laboratuvarı

Bölgede Türk Standartları Enstitüsü Elektroteknik ve Makine Laboratuvarları Grup Başkanlığı’na ait Enerji Teknolojileri Laboratuvarı hizmet vermektedir. TSE ile imzalanan protokol uyarınca Bölgede faaliyet gösteren girişimci/şirketler TSE Enerji Teknolojileri ve Kalibrasyon Laboratuvarından ayrıcalıklı olarak yararlanabilecektir.

  • Termal güneş enerjisi kollektör test ve deneyleri
  • Fotovoltaik (pv) modül test ve deneyleri
  • Rulman, metal baca, gaz yakan cihaz test ve deneyleri
  • Her türlü kalibrasyon hizmetleri