Ostim Teknopark Ortaklık Yapısı

 

  1. Ostim Eğitim, Araştırma, Geliştirme,  Kalkınma ve Dayanışma Vakfı
  2. Ankara Üniversitesi
  3. Atılım Üniversitesi
  4. Başkent Üniversitesi
  5. Çankaya Üniversitesi
  6. Hacettepe Üniversitesi
  7. OSTİM Teknoloji Araştırma Geliştirme Merkezi A.Ş
  8. OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi Derneği
  9. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
  10. OSTİM Teknik Üniversitesi