Ostim Teknopark Ortaklık Yapısı

  1. OSTİM Eğitim, Araştırma, Geliştirme,  Kalkınma ve Dayanışma Vakfı
  2. OSTİM Teknik Üniversitesi
  3. Atılım Üniversitesi
  4. Çankaya Üniversitesi
  5. Hacettepe Üniversitesi
  6. OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi Derneği
  7. Başkent Üniversitesi
  8. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
  9. Ankara Üniversitesi
  10. OSTİM Teknoloji Araştırma Geliştirme Merkezi A.Ş