Ostim Teknopark'ın Ek Alanı İlan Edildi

Ekleme Tarihi 25.6.2018

Ostim Teknopark’ın büyük ortaklarından OSTİM Eğitim, Araştırma, Geliştirme, Kalkınma ve Dayanışma Vakfı mülkiyetinde, OSTİM metro istasyonunun yanında yer alan, iskanı alınmış binanın, 4691 sayılı Yasa kapsamında “Ostim Ekopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alan” ilan ettirilmesi işlemleri Teknoloji Geliştirme Belgeleri Değerlendirme Kurulunda görüşülmüş, kabul edilmiş ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 25/05/2018 tarihli ve 1825 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 4/6/2018 tarihinde kararlaştırılmış ve ek alan ilan edilmiştir.