Projemiz Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Desteklenmeye Hak Kazanmıştır

Ekleme Tarihi 2.8.2018

Ankara Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Teklif Çağrısı kapsamında yürütülen İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı ve Yerel Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı sonuçları açıklanmıştır.

Alınan proje tekliflerinden gerekli şartları sağlayan ve bağımsız değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilen teknik ve mali değerlendirmeler sonucunda; İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı kapsamında 16 ve Yerel Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı kapsamında 19, genel toplamda 35 Başarılı Proje Teklifi’nin 2018 Yılı Mali Destek Programları kapsamında desteklenmesi hususu Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu’nun 31 Temmuz 2018 tarihli ve 2018/07 gündem sayılı toplantısında görüşülerek onaylanmıştır.

Yürütücüsü olduğumuz "Ostim Teknopark Teknoloji Ticarileştirme ve Kültivasyon Merkezi" projemizin de Ankara Kalkınma Ajansı İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan 35 projeden biri olduğunu bildirmekten mutluluk duyuyor ve projemizin hayırlı olmasını diliyoruz.

http://www.ankaraka.org.tr/tr/ankara-kalkinma-ajansi-2018-yili-teklif-cagrisi-sonuclari_4181.html