Prototipleme ve Ticarileştirme Programı Başvuruları AÇILDI!

PROTA TEKNOLOJİ ÜRETİM ATÖLYESİ

Ostim Teknopark’ta 1900 m2 kapalı alanda kurulu olan PROTA’nın başlıca amacı, KOBİ’lere, teknoloji şirketleri ve girişimcilere, iş fikrinden ürün geliştirmeye ve ticarileşmeye kadar geçen süreçlerde; eğitim, mentörlük ve yüksek teknolojili PROTA atölyelerinin kullanımı gibi destekler vermek ve onları ulusal/uluslararası yatırımcılarla buluşturmaktır.

Teknoloji tabanlı girişimcilere ve KOBİ'lere Ar-Ge çalışmalarını sürdürmeleri ve prototip üretmeleri için çeşitli makine, ekipman ve çalışma alanı sağlayacak olan PROTA’nın en önemli hedeflerinden biri de, ticarileştirmeye yönelik ürünler geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

PROTOTİPLEME VE TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI

Bu program, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Ostim Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. tarafından, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yürütülen “Zirveye Tırmanmadan Önceki Son Durak: MANTAR Kültivasyon ve Teknoloji Ticarileştirme Merkezi” Projesi kapsamında organize edilmiştir.

PROGRAMIN HEDEFİ

 1. Katma değerli ürün ve teknolojilerin gelişimini sağlamak,
 2. Özgün ve nitelikli girişimciliği özendirmek,
 3. Karlılığı ve verimliliği artırmak,
 4. Firmaların uluslararası rekabet güçlerini artırmak.

PROGRAMIN AMACI

Pazara özgün ve yenilikçi ürün/teknolojiler sunmayı amaçlayan KOBİ’lere, amaçladıkları projenin ticarileştirilmesi süreçlerinde eşlik ederek, tasarım, prototip geliştirme, ürün pazar doğrulama, pazara giriş/geliştirme, uluslararasılaşma ve yatırımcılarla buluşma adımlarında takım arkadaşlığı yapmaktır.

PROGRAM KAPSAMINDA VERİLECEK DESTEKLER

 1. Prototipleme aşamasından pazara kadar olan süreçte teknik ve ticari konularda destek sağlamak,
 2. Prototipleme sürecinde danışmanlık desteği ile hızlı ve yüksek hassasiyette üretim imkânı sunmak,
 3. Ürün ticarileştirme süreçlerini desteklemek.

TİCARİLEŞTİRME SÜRECİ

 1. Yenilikçi ürününün ticarileşmesi önündeki temel ihtiyaç, sorun veya eksikliklerin analizi,
 2. Ticarileşme sürecindeki ulaşılmak istenen hedeflerin belirlenmesi,
 3. İlgili hedefe yönelik gerçekleştirilecek eylem ve faaliyetlerin önceliklendirilmesi,
 4. Planlanan eylemin gerçekleşeceği süre, ihtiyaç duyulan kaynak ve yetkinliklerin tespiti,
 5. Eylemin gerçekleşmesi hedefine yönelik ölçümlenecek performans kriterleri,
 6. Uygulama sonunda beklenen etki ve satış öngörüleri.

FİRMALARA SAĞLANACAK İMKANLAR

Prototipleme sürecinde;

Ürünlerin prototiplerinin oluşturulması sürecinde PROTA - Teknoloji Üretim Atölyesi makine parkından faydalanma imkânı.

Teknik süreçte;

Temel kesim teknikleri, Bilgisayar Entegreli Üretim, Üründen Tasarıma Tersine Mühendislik için Kısa Bir Metodoloji, Üretken Üretim için Tasarım gibi başlıklarda prototipleme tekniklerini ve üretim süreçlerini detaylı açıklayan eğitim ve mentorluk desteği alma imkanları.

Ticari süreçte;

Ürün Pazarınızı Değerlendirme ve Ölçeklendirme, Ürün Fiyatlandırma, Büyüme ve Ölçeklenebilirlik için Satış Stratejileri, Yatırımcı Beklentileri ve Satış Konuşmaları gibi başlıklarda ürün fikirlerini ölçeklenebilir, sürdürülebilir işletmelere dönüştürmeyi amaçlayan ticarileştirme eğitimleri ve mentorluk desteği alma imkanları.

Üyelik Sistemi

Program katılımcısı firmalar bir yıl ücretsiz üyelik hakkı kazanarak PROTA'da yapılacak tüm etkinliklerden (tanışma organizasyonları, özel seminerler, yatırımcı buluşmaları gibi) ücretsiz faydalanır. Ayrıca programa başvurdukları ürün ile ilgili yapılacak prototip çalışmalarında özel uygulama olarak sadece malzeme sarf malzeme bedelini öder ve operasyon bedelinden ilave %20 indirim hakkı kazanırlar. 

ATÖLYEDE BULUNUN MAKİNE VE EKİPMANLAR

5 Eksen CNC Freze Makinesi Yüksek Sıcaklık Fırın Seti
CNC Turn-Mill Cihazı Düşük Sıcaklık Fırın Seti
Metal 3 Boyutlu Yazıcı CNC Koordinat Ölçüm Cihazı (CMM)
Plastik 3 Boyutlu Yazıcı CNC Router
Çift Endüstriyel Robot(lazer,kaynak,freze)       CNC Yüzey Taşlama
Tel Erozyon Tezgahı Kumlama Kabini
CNC Fiber Lazer Tezgahı CNC Silindir Bükme Tezgahı
CNC Abkant Pres Titreşimli Yüzey İşlem ve Çapak Cihazı
Lazer Kesici ve Kazıyıcı TIG, MIG ve Kaynak Masaları

KATILIMCI FİRMALARDA ARANAN KOŞULLAR

 1. Teknoloji tabanlı imalat odaklı sektör/teknoloji alanlarında faaliyet göstermeli
 2. Ticarileştirilecek ürün, programın 6 aylık süresi içinde belirli bir aşama kaydedecek düzeyde olmalı
 3. Ticarileştirilmek istenen ürün için prototip üretme planı olmalı
 4. Ürün veya teknoloji, Teknolojik Hazırlık Seviyesi-3 (THS-3)* teknolojik etüt (fizibilite) aşamasını tamamlamış olmalı
 5. Ankara ili sınırları içinde faaliyet göstermeli ve KOBI Tanımına uygu olmalı

        *THS seviyeleri için: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2204/trl_tubitak_4.pdf 

BAŞLANGIÇ KATILIMCI SAYISI

PROTA, bölgedeki öğrenciler, sanatçılar, endüstriyel tasarımcılar ve potansiyel girişimcilerden KOBİ’lere kadar birçok kişi ve kurumu kapsam içine almayı ve yararlanıcılarına fikir aşamasından uluslararası pazarlama noktasına kadar bütün süreçlerde yol arkadaşlığı yapmayı amaçlamaktadır. Ancak çağrıya çıktığımız bu ilk programda, belirttiğimiz şartlara uyan ve en fazla altı ay içinde ticarileşme beklentisi olan 30 katılımcı ile başlanacaktır. Son başvuru tarihi 15 Ağustos'tur!

ÜCRET UYGULAMASI

Programdan faydalanacak katılımcılar, bir yıllık ücretsiz atölye üyeliği elde ederek eğitim, mentorluk ve ticarileşme desteği hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecektir. Programa kabul edildikleri iş fikrine ait prototipi geliştirirken operasyon bedelinden ilave %20 indirim sağlanacak olup sarf malzemesi harcamaları ve hammadde masrafları destek kapsamı dışındadır. 

Bu destek katılımcının başvurduğu ve seçilen ürün/teknoloji fikri üstünden verilmekte olup katılımcı firma program kapsamına alınan ürün/teknoloji fikri üzerinde çalışmaması halinde yukarıdaki ücretsiz desteklerden faydalanamaz.

PROGRAM BİLGİSİ ve BAŞVURU İÇİN

Başvuru: https://pro-ta.com.tr/ 

Detaylı Bilgi: prota@ostimteknopark.com.tr