Temiz Teknolojinin Merkezi

Ostim Teknopark; temiz teknoloji alanında enerji ve çevre sürdürülebilirliği ve verimliliğini kapsayan yerli ve yüksek teknolojik ürünlerin üretilmesi ve ticarileşmesine katkı sağlamanın yanı sıra, uluslararası pazar payının artırılmasında önemli rol üstlenmektedir. Ostim Teknopark; döngüsel ekonomi, çevreye duyarlı enerji, sürdürülebilir çevre yönetimi ile kaynak, materyal ve enerji verimliliğini kapsayan temiz teknoloji alanında yerli ve yüksek teknolojik ürünlerin üretilmesi ve ticarileşmesine katkı sağlamaktadır.

Dünyaya temiz teknoloji ihraç etmeyi hedefleyen Ostim Teknopark, Ankara'ya ve ülkemize sağlayacağı katma değeri ortaya koymak ve uygun stratejik planın hazırlanması için yola çıkmıştır. Özelinde OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nin, genelinde ise Ankara’nın temiz teknolojiler alanında rekabetçi ve yenilikçi bir merkez üs haline gelmesinde rol oynayan en önemli aktörler arasında yer almaktadır.

Ostim Teknopark olarak temiz teknoloji alanında hedeflerimiz:

  • Yenilikçi yeşil binalar inşa etmek,
  • Minimum atık prensibi ile hareket etmek,
  • Yeni ve yenilenebilir enerjileri desteklemek,
  • Enerji ve kaynak verimliliği sağlamaktır.