Ürün Fiyatlama Eğitimi

Ekleme Tarihi 16.1.2020

Fiyatlandırma Eğitimi

Bu eğitimde katılımcılara, fiyatlandırma odaklı şablon iş modelleri, sabit ve dinamik fiyatlandırma mekanizmaları, gelir akışı yaratma yolları, optimum fiyatlandırma, fiyatlandırma yönetimi gibi konularda, tecrübe ve güncel örneklere değinilerek, bilgi verilecektir. Eğitim kapsamında, yeni ürünler için nasıl fiyatlandırma politikaları izlenmelidir, doğru fiyat ne demektir, fiyatın doğru olduğunu nasıl anlarız, fiyatlandırma tüketimi nasıl etkiler, fiyat nasıl yönetilir, fiyat savaşlarından nasıl kaçınılır ve kaçınılamadığında bu savaş nasıl verilmelidir gibi sorular üzerinde durularak katılımcılara proaktif bir fiyatlandırma anlayışı kazandırılması hedeflenmektedir.

Eğitim içeriği:

  1. Fiyatlandırma odaklı şablon iş modelleri: yem ve olta (bait&hook), bedava (freemium), ağ pazarlama (network marketing), uzun kuyruk (the long tail), çok taraflı platform (multi-sided markets).
  2. Sabit fiyatlandırma mekanizmaları: liste fiyatı, müşteri segmentine göre belirlenen fiyat, hacme göre belirlenen fiyat.
  3. Dinamik fiyatlandırma mekanizmaları: getiri yönetimi (sezonluk), pazarlığa bağlı fiyat, açık arttırma, gerçek zamanlı piyasa (arz-talep).
  4. Gelir akışı yaratma yolları: kullanım bedeli, üyelik ücreti, lisanslama.
  5. Optimum fiyatlandırma: maliyet algısı, talep tahmini, fiyat duyarlılığı, tüketim psikolojisi, fiyatlandırma politikaları.
  6. Fiyatlandırma yönetimi: müşteri duygusal tepkisi, fiyatlandırma denetimi, rakip tepkileri, fiyat savaşı, yıkıcı fiyatlama (predatory pricing), ölçek ekonomisi, müşteri sadakati.

Kayıt İçin: https://bit.ly/38fVy82